Mteri Hizmetleri: 04647156676

Yeni Nesil V/Max Performans Serisi ANASAYFA Firma Ad Yeni Nesil V/Max Performans Serisi

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Yeni Nesil V/Max Performans Serisi

Yeni Nesil V/Max Performans Serisi
Yeni Nesil V/Max Performans Serisi
Yeni Nesil V/Max Performans Serisi
 

Farkllatrlm olsun ya da olmasn ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakt türlerinin tamam Avrupa Birlii standartlarna ve EPDK tarafndan belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadr. Bu kapsamda yakt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanlabilirler. Farkllatrlm ürünler ile dierleri arasnda kalite vb. düzenlenmi özellikler bakmndan otomobil, otobüs, kamyon, tr, traktör vb. araç türüne göre snrlayc ayrmlar bulunmamaktadr

 


Yeni Nesil V/Max Kurunsuz Benzin 95 ve 97 ile 100 litrede 4 litreye varan yakt ekonomisi 

Akaryakt katklar endüstrisinde dünyann en önemli firmalarndan biri olan Afton Chemical’la ortaklmz çerçevesinde Petrol Ofisi için özel olarak son akaryakt teknolojisiyle gelitirilen Yeni Nesil V/Max Kurunsuz Benzin ürünleri, ngiltere’de bulunan Bamsz Tickford Powertrain Test Merkezi’nde ve Afton’un ngiltere ve Amerika’da bulunan test merkezlerinde test edilmitir.

Yüksek Afton teknolojisi kullanlarak gelitirilen Yeni Nesil V/Max Kurunsuz Benzin ürünleri, özel ve etkin patentli formülü sayesinde, DIG (direkt püskürtmeli benzin) motorlarda da enjektör ve süpablarda üstün temizlik salayarak yakt sisteminde ve motorda tortu oluumunu önler.
 

» 100 lt’de 4 lt’ye Varan Yakt Ekonomisi 

Motorlardaki sürtünme, özellikle silindir yüzeyinde hareket eden piston ve segmanlarda yakt tüketimini arttrarak gücü düürür. Sürtünme önleyici katk metal yüzeylere yaparak bir tabaka oluturur ve bu sayede metal-metal temasn azaltarak sürtünmeyi azaltm olur. Yeni Nesil V/Max Kurunsuz Benzin ürünlerinin formülündeki etken maddeler ve sürtünme önleyici katks sayesinde yüzeyler arasndaki temas azaltarak, sürtünme kayplarn ve anmay en aza indirir ve bu sayede yakt ekonomisi ve uzun motor ömrü elde edilmesini salar. 

Petrol Ofisi tarafndan gelistirilen kurunsuz benzin ürünlerinin performans katksz benzin ürünleri ve katkl benzin ürünleri karlatrlarak ortaya konmutur. Katkl ürünlerin, yakt tuketimi uzerine etkisi ngiltere’de bulunan Bamsz Tickford Powertrain Test Merkezi’nde yaplan US EPA FTP-75 (United States Environmental Protection Agency Federal Test Procedure) – ABD Test Prosedürü ve ECE (Economic Commission for Europe) Run Cycle – Avrupa Test Prosedürü’nün emisyon test döngüleri ele alnarak belirlenmitir. 

Kategoriye bal dier rnler