Mteri Hizmetleri: 04647156676

Yeni Nesil V/Max Eurodizel ANASAYFA Firma Ad Yeni Nesil V/Max Eurodizel

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Yeni Nesil V/Max Eurodizel

Yeni Nesil V/Max Eurodizel
Yeni Nesil V/Max Eurodizel
Yeni Nesil V/Max Eurodizel
 

YEN NESL V/MAX EURODZEL
Farkllatrlm olsun ya da olmasn ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakt türlerinin tamam Avrupa Birlii standartlarna ve EPDK tarafndan belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadr. Bu kapsamda yakt türüne göre hepsi araçlarda güvenle kullanlabilirler. Farkllatrlm ürünler ile dierleri arasnda kalite vb. düzenlenmi özellikler bakmndan otomobil, otobüs, kamyon, tr, traktör vb. araç türüne göre snrlayc ayrmlar bulunmamaktadr.


En yeni ve en üstün teknoloji Petrol Ofisi’nde 
 

Petrol Ofisi olarak sektöre yenilikçi yaklammz ve Türkiye için en gelimi akaryaktlar müterilerimizin beklentilerine uygun olarak sunma isteimizin bir parças olarak akaryakt katklarnda 1 numaral firma olan Afton Chemical ile Ar-Ge ortakl yapmaktayz. 

Bu ortak çalma neticesinde dünya çapnda ispatlanm, akaryaktta son teknoloji ile Petrol Ofisi`ne özel olarak gelitirilen dizel yaktlar, saha, motor ve asi dinamometre testleri ile büyük otomotiv firmalar, bamsz test merkezleri ve bamsz teknolojik aratrma kurumlar ile birlikte test edilip onaylanmtr. 

» 100 lt’de 4 lt’ye Varan Yakt Ekonomisi 

Petrol Ofisi tarafndan gelistirilen dizel ürünlerin performans katksz yaktlar ve katkl yaktlar karlatrlarak ortaya konmutur. Katkl yaktn, yakt tuketimi uzerine etkisi büyük bir otomotiv firmas ve bamsz teknolojik aratrma kurumu ile yaplan proje ile belirlenmitir. Bu amacla proje kapsamnda, saha ve asi dinamometre testleri yaplmtr. Projede büyük bir otomotiv firmasna ait araclar, saha testlerinin gerceklestirildii test parkurlarnda katkl ve katksz yaktlar ile 50,000 kilometrenin üzerinde teste tabi tutulmutur. Test araclarna yakt tuketimi olcum cihazlar yerlestirilerek anlk yakt tuketim deerleri olculmustur. 

 

asi dinamometre testleri icin de araclar bamsz teknolojik aratrma kurumu laboratuarlarnda Avrupa Sabit Cevrimi (European Stationary Cycle, ESC) testine, bir dier adyla 13 nokta testine tabi tutulmutur. Testler srasnda araclar, mobil emisyon olcum cihazna balanm ve egzoz emisyon deerleri kullanlarak karbon dengeleme metodu yardmyla araclarn yakt tuketim deerleri hesaplanmstr. 

 

Testler birbirine yakn cevresel kosullar altnda, ayn araclar kullanlarak tekrar edilmistir. Yaplan testler sonucunda, Petrol Ofisi dizel yaktlarnn katksz yakta oranla aracta % 3.70 yakt ekonomisi salad tespit edilmistir. 

» En yüksek oranda deterjan - yüksek motor temizlii 

Yanma sonucunda, motor parçalarnda kalntlar oluur. Oluan kalntlar motorun gücünü, ivmelenmesini azaltr ve yakt tüketimini artrarak emisyonlar yükseltir. Petrol Ofisi dizel yaktlarnn düzenli kullanm ile, motor temizlii salanr ve yakt ekonomisi elde edilir. 

 

» Temiz enjektörler 

Enjektörlerde tortu olumas, yakt püskürtme kalitesini ve yaktn ak orann etkiler. Enjektörlerin temizlenmesi ve temiz tutulmas yaktn daha verimli ve tam yanmasn salar. Petrol Ofisi dizel yaktlarnn düzenli kullanm ile enjektörlerde biriken tortu temizlenir ve yaktn ak kalitesi istenilen düzeyde tutulur. 

Kategoriye bal dier rnler