Mteri Hizmetleri: 04647156676

Otogaz ANASAYFA Firma Ad Otogaz

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Otogaz

Otogaz
Otogaz
Otogaz
 

Petrol Ofisi olarak LPG datc lisansmz 2006 ylnda aldk. 2007´de ise ikinci LPG Dolum tesisini devreye aldk ve Türkiye genelinde ulusal otogaz datcs olarak, PO/gaz markasn yarattk ve otogaz sektöründeki faaliyetlerimizi hzlandrdk. 2013 Ekim ay itibariyle 1.485 istasyonumuz ile %15,8´lik pazar paymz bulunmaktadr. PO/gaz Türkiyenin en yaygn otogaz markasdr.

Otogaz yatrmlarmzn önemli bir bölümünü bitirdik. LPG Depolama, ithalat ve Datm için zmir/Aliaa’da ve Kocaeli/Yarmca’da toplam 50.000 m3’lük iki adet terminalimiz kullanma açld. Bayi saymz artrmaya, geni sat ve hizmet amzn ikmal ve lojistik optimizasyonunu salamaya yönelik youn i planmz dorultusunda çalmaya devam ediyoruz. Geni araç filomuz araçlarn her an izlenmesini salayan uydu takip sistemi ve kütle ölçerli sayaçlarla donatlmtr. Ayrca yerinde faturalamaya da olanak veren sistemimiz ile, sektördeki en gelimi ve teknolojik ekipmanlara sahibiz.

Pazar hedeflerimizi sürekli büyüterek ve müterilerimize en iyi hizmeti vermeye odaklanyoruz. LPG pazarnn her alannda lider ve örnek firma olmak için çalmalarmza aralksz devam ediyor, Petrol Ofisi olarak sat, teknik ve lojistik altyapmz yasal ve teknik kurallar ile SEÇ (Salk-Emniyet-Çevre) standartlarna göre gelitiriyoruz. 

Ekonomik, çevreci ve güvenli bir ürünümüz olan LPG propan, bütan ve türevlerinden oluan gazlarn standartlar çerçevesinde belli oranlardaki karm olan otogazdr.

Müterilerimizin güvenlii ve emniyeti için ürünlerimizin TS EN589 standartlarna, ikmal alnan istasyonlarda kurulu LPG sistemlerimizin ise minimum TS 11939, TS 1446, TS 1449 gibi standartlara uygun olmasna azami düzeyde özen göstermekteyiz.. Ayrca, fosil yaktlar içindeki en çevreci yakt olan otogazn daha düük gaz emisyonlar bulunmaktadr. Böylelikle araçlarda otogaz kullanm ile sera etkisi minimum seviyeye indirilmektedir. 
 

Güvenli otogaz kullanm için 10 ipucu :

 

 • Otogaz tank üzerinde bulunan multivalf ad verilen parça birçok güvenlik sistemini içeriyor. Bu sistemlerden bir tanesi tankn sadece % 80 dolu olmasn salyor. Bu arac s deiimlere kar güvenli duruma getiriyor.Daha fazla gaz almas amacyla Otogaz deponuzu sallamayn ve dolum yapan kiilerin sallamasna da izin vermeyin. 
   
 • Her 15.000 km´de bir yetkili serviste bakm yaptrn. Otogaz valfnn içerisindeki filtrenin ömrü de 15.000 km´dir. Yetkili bir serviste filtrenizi deitirtin. 
   
 • Herhangi bir arza durumunda yetkili servis merkezine bavurun.Sznt olmas halinde Otogaz´n cildinize, gözlerinize dorudan temas etmesine izin vermeyin ve otogaz’ solumayn. Temas olduysa,temas eden yerinizi 20 dakika boyunca su ile ykayn.
   
 • Aracnz uzun süre garajda kalacaksa otogaz tank üzerindeki multivalfe ait tüm vanalar kapatmay unutmayn.
   
 • Aracnz herhangi bir ate kaynana yakn park etmemeye ve aracn içerisinde açk alevli stclar kullanmamaya dikkat edin.
   
 • Arza durumunda yakt seçici anahtar gaz konumundan benzin konumuna getirin ve otogaz tank üzerindeki multivalf vanalarn kapatn. Karbütatörlü araçlar ise benzin yakt sisteminin kuru kalmamas için günde en az bir kez benzinle çaltrmanz gerekmektedir.
   
 • Otogaz dönüümü sonrasnda yetkili bir makina mühendisi tarafndan sznt testi yaplmal ve gerekli kanuni prosedürlere uymaya özen gösterilmelidir.
   
 • Benzin deposunun doluluk oran en az 1/4 olmaldr. Aksi takdirde benzin pompas zarar görebilir. Sral sistemlerde yakt seçici anahtar gaz konumunda bulunsa da araç ilk çaltrmada benzin kullanr; motor belli bir sya ulatnda gaz kullanmaya balar. Karbütatörlü araçlar benzin yakt sisteminin kuru kalmamas için günde en az bir kez benzinle çaltrmanz gerekmektedir.
   
 • Aracn ön ve arka camlarna otogaz etiketi yaptrmay unutmayn.
   
 • Otogaz dönüümünde kullanlan otogaz tanklar, üretildii yldan itibaren 10 ylda bir deitirilmelidir.
Kategoriye bal dier rnler